Nieuwsbericht

Wat is de bouwshift en welke gevolgen heeft die voor mij?

Wat is de bouwshift?

Eerst werd er gesproken over de zogenaamde ‘betonstop’, die ondertussen van naam veranderd is naar de ‘bouwshift’. De reden dat deze er moet komen is omdat Vlaanderen de dichtst bebouwde regio van Europa is en momenteel steeds voller begint te raken. De Wet op Stedenbouw uit de jaren zestig bezorgde ons immers de inmiddels berucht geworden lintbebouwing. Momenteel groeit het vastgoed nog steeds aan het tempo van zo’n 10 voetbalvelden per dag. Dat wilt de Vlaamse Overheid dus een halt toeroepen.

De bedoeling? Om meer open ruimte te behouden én te creëren. Dit gebeurt door herschikking, maar ook door niet toe te staan dat er in bepaalde gebieden nog gebouwd wordt. Maar je vraag je misschien af: de bevolking blijft toch groeien? Inderdaad, daarom zal er dus meer gebouwd worden in woonkernen en steden in plaats van op het platteland.

Concreet wilt de Vlaamse Overheid bereiken dat er vanaf 2040 niet meer gebouwd kan worden in open ruimte.

Maar wat zijn daar de gevolgen van? We sommen hier drie belangrijke

Herbestemming van bouwgronden

Twee derde van de bestaande bouwgronden in Vlaanderen zullen een andere bestemming krijgen door de bouwshift. Dat zijn dan voornamelijk gronden die zich in ruimtelijk kwetsbaar gebied of in watergevoelige zones bevinden. Dat wil zeggen dat er vanaf 2040 niet meer op gebouwd zal mogen worden. Eigenaars krijgen wel een vergoeding van de overheid die overeenkomt met de marktwaarde van de grond. Je zal dus worden vergoed als jouw bouwgrond van bestemming verandert.

De bouwshift zal de ruimte beperken

Voor velen is het een droom om te wonen op een groot landgoed, tussen het groen. Die droom zal echter moeilijker te verwezenlijken zijn door de bouwshift, want het is de bedoeling om alleen nog te gaan bouwen ‘waar al eens gebouwd is’. Dat zal dus vooral in woonkernen, steden en wijken zijn. De bedoeling is om, in plaats van extra bouwgronden te voorzien, bestaande gebouwen af te breken of te renoveren. Lintbebouwing en afgelegen woningen zullen dus ook langzaam maar zeker verdwijnen.

Verharden wordt moeilijk

Een deel van de bouwshift is ook het tegengaan van waterinflatie en het bestrijden van overstromingsgevaar. Dat wil zeggen dat het op termijn niet meer mogelijk is om bijvoorbeeld een verharde oprit aan te leggen omdat die afvloeiing van water zal beperken. Een carport of een veranda bijbouwen is geen probleem, maar dan zal je oog moeten hebben voor die problematiek en voldoende hemelwater moeten opvangen. Wil je een pad of een oprit aanleggen? Dan kies je best voor materialen als dolomiet en grastegels in plaats van asfalt.

Vragen over de bouwshift?

Bij Kolmont Invest houden we altijd de vinger aan de pols van de vastgoedmarkt. Slimmer bouwen en investeren, met oog op de toekomst: daar gaan we voor. Ben je zelf op zoek naar vastgoed dat rendeert en is voorbereid op de woonsituatie van morgen? In ons aanbod vind je appartementen, huizen en assistentiewoningen van de beste kwaliteit.

Onze beleggingsexperten staan klaar om al je vragen te beantwoorden. Laat ons iets weten, dan ontvang je snel een antwoord terug!

Meer informatie?