Nieuwsbericht

Hoe ziet de belasting op huurinkomsten eruit?

Wat is de belasting op huurinkomsten?

Als woningeigenaar moet je uiteraard onroerende voorheffing (of grondbelasting) betalen. Daarnaast vraagt de staat ook om federale personenbelasting betalen, die wordt berekend op o.a. de huurinkomsten.

Wanneer je echter verhuurt voor privégebruik (dus aan een particulier) worden die huurinkomsten zelf niet belast (tenzij het om een gemeubileerde woning of appartement gaat), maar betaal je belasting op basis van het geïndexeerd kadastraal inkomen (K.I.), verhoogd met 40 procent.

Hoe wordt de belasting op huurinkomsten berekend?

Het kadastraal inkomen is in mensentaal wat je als eigenaar van een woning gemiddeld per jaar verdient. Dat wordt verhoogd met het hierboven vermelde percentage van 40 procent.

Een rekenvoorbeeld:

Je hebt een tweede verblijf dat je gaat verhuren als investeringsvastgoed. Stel dat je K.I 1000 euro bedraagt. De meest recente indexeringscoëfficiënt voor het kadastraal inkomen is 1,8630 (dit verandert elk jaar en je zal deze coëfficiënt dus voor elk belastingjaar moeten opzoeken).

  • Je geïndexeerd kadastraal inkomen (1000 x 1,8630) is 1.863 euro.
  • Het forfaitair bedrag (1863 x 40%) is 745,3 euro.

De onroerende inkomsten waar je dus op belast zal worden bedragen (1863 + 745,3) 2.608,3 euro.

Wat met de interesten op de hypothecaire lening?

Je betaalt inderdaad interesten op je lening die je hebt afgesloten voor het investeringsvastgoed. Die worden meteen verrekend met het verhoogd kadastraal inkomen. Enkel dat saldo wordt belast. Er is dus sprake van een aftrek van interesten, maar alleen voor leningen die je afsloot voor niet-eigen vastgoed, met andere woorden: vastgoed waar je zelf niet in woont. Goed nieuws voor investeerders dus!

CTA: Bekijk ons aanbod aan investeringsvastgoed

Waar moet ik nog op letten?

Een privéwoonst verhuren is dus fiscaal erg aantrekkelijk omdat de effectieve huurinkomsten niet belast worden. Je zou de huurinkomsten dus kunnen gebruiken om verder te investeren. Er zijn echter wel een paar aandachtspunten waar je zeker rekening mee moet houden:

  • Je kan niet alle afbetalingen dekken met huuropbrengsten.
  • Huurders betalen niet altijd stipt aan het begin van de maand (soms is ook sprake van huurachterstand).
  • De onroerende voorheffing en specifieke herstellingskosten mag je niet doorrekenen in de huurprijs.

Wat met professioneel vastgoed?

Voor de volledigheid vermelden we ook nog even dat de belasting op huurinkomsten bij professioneel vastgoed (dus vastgoed waar iemand een beroep uitoefent) wél gebeurt op de effectief geïnde huurinkomsten. Als we ervan uitgaan dat je kadastraal inkomen zoals in het bovenstaande rekenvoorbeeld 1000 euro bedraagt, maar de werkelijke huurinkomsten bijvoorbeeld (12 x 850 euro) 10.200 euro, zie je meteen het grote verschil in belastingen. Verhuren aan particulieren is dus een uitstekende keuze!

Kunnen we je ergens mee helpen?

Ben je op zoek naar rendabel investeringsvastgoed? Vraag je je af hoe dat dan allemaal zit met huurinkomsten en belasting? Onze beleggingsexperten beantwoorden al je vragen met plezier. Contacteer ons en wij helpen je met het vinden van de beste investering!

Meer informatie?